Sardo: differenze tra le versioni

Jump to navigation Jump to search
1 byte aggiunto ,  10 anni fa
 
==Pessamentos==
{{Quote|Custu libreddu líu dedico a totucantos, a sos chi difenden custa limba chircand'e la faveddare in totube, siat in intro siat in foras; ma puru a chie de sa limba no nd'ischit ca no l'at pottia imparare in familia, o a chie l'at trascurada a su puntu de che la ponner a banda 'e su tottu. Pro tottu b'at remediu, francu a sa morte; custu balet mascas pro sas limbas. Sa birgonza, pro mor' 'e su terrorismu ideologicu de un'istadu chi ch'at impostu sa limba sua isperdende sa nostra chenza perunu grabbu, at fattu a manera chi medas siche l'an irmenticada e, cando sich'an' abbizzare chi l'an perdia pro semper chenza facher nudda, tando at a esser troppu a tardu. Sa limba no est una prenda 'e mantenner in domo, est una pranta e siche morit cando prus nemmancu un'anima li podet - o li cheret - dare cara; su camminu a ube si diat cromper est cussu, si non provamus a torrare su sardu a sa sociedade e a su futuru nostru, sos pitzinnos. Sa retza (su ''web'') est unu locu mannu mannu, isperemus chi b'at pessones chi a cust'argumentu bi tenen. Difatis, sa pranta creschet goi!|<small>Frantziscu, s'autore de custu libru</small>}}
 
== Dizionari ==
439

contributi

Menu di navigazione