Finlandese/Pronomi

Wikibooks, manuali e libri di testo liberi.
Indice del libro


Pronomi[modifica]

In finlandese si possono individuare sette classi di pronomi.

- pronomi personali: minä, sinä, hän, me, te, he

caso io tu egli, ella noi voi essi, esse
NOMINATIVO minä sinä hän me te he
GENITIVO minun sinun hänen meidän teidän heidän
PARTITIVO minua sinua häntä meitä teitä heitä
ACCUSATIVO minut sinut hänet meidät teidät heidät
INESSIVO minussa sinussa hänessä meissä teissä heissä
ELATIVO minusta sinusta hänestä meistä teistä heistä
ILLATIVO minuun sinuun häneen meihin teihin heihin
ADESSIVO minulla sinulla hänellä meillä teillä heillä
ABLATIVO minulta sinulta häneltä meiltä teiltä heiltä
ALLATIVO minulle sinulle hänelle meille teille heille
ESSIVO minuna sinuna hänenä meinä teinä heinä
TRASLATIVO minuksi sinuksi häneksi meiksi teiksi heiksi
ABESSIVO minutta sinutta hänettä meittä teittä heittä

- pronomi riflessivi: itse

- pronome di reciprocità: toisiaan

- pronomi dimostrativi: tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne

caso questo, questa quello, quella codesto, codesta questi, queste quelli, quelle codesti, codeste
NOMINATIVO tämä tuo se nämä nuo ne
GENITIVO tämän tuon sen nämän noiden niiden
PARTITIVO tätä tuota sitä näitä noita niitä
ACCUSATIVO tämän, tämä tuon, tuo sen, se nämä nuo ne
INESSIVO tässä tuossa siinä näissä noissa niissä
ELATIVO tästä tuosta siitä näistä noista niistä
ILLATIVO tähän tuohon siihen näihin noihin niihin
ADESSIVO tällä tuolla sillä näillä noilla niillä
ABLATIVO tältä tuolta siltä näiltä noilta niiltä
ALLATIVO tälle tuolle sille näille noille niille
ESSIVO tänä tuona sinä näinä noina niinä
TRASLATIVO täksi tuoksi siksi näiksi noiksi niiksi

- pronomi interrogativi: kuka, mikä, kumpi, millainen

caso chi (singolare) chi (plurale ) cosa (singolare) cosa (plurale) quale (singolare) quale (plurale) quale tipo (singolare) quale tipo (plurale)
NOMINATIVO kuka ketkä mikä mitkä kumpi kummat millainen millaiset
GENITIVO kenen keiden minkä minkä kumman kumpien millaisen millaisten
PARTITIVO ketä keitä mitä mitä kumpaa kumpia millaista millaisia
ACCUSATIVO kenet ketkä minkä mitkä kumman kummat millaisen, millainen millaiset
INESSIVO kenessä keissä missä missä kummassa kummissa millaisessa millaisissa
ELATIVO kenestä keistä mistä mistä kummasta kummista millaisesta millaisista
ILLATIVO keneen keihin mihin mihin kumpaan kumpiin millaiseen millaisiin
ADESSIVO kenellä keillä millä millä kummalla kummilla millaisella millaisilla
ABLATIVO keneltä keiltä miltä miltä kummalta kummilta millaiselta millaisilta
ALLATIVO kenelle keille mille mille kummalle kummille millaiselle millaisille
ESSIVO kenenä keinä minä minä kumpana kumpina millaisena millaisina
TRASLATIVO keneksi keiksi miksi miksi kummaksi kummiksi millaiseksi millaisiksi


- pronomi relativi: joka, mikä

caso il quale, la quale i quali, le quali il quale, la quale i quali, le quali
NOMINATIVO joka jotka mikä mitkä
GENITIVO jonka joiden minkä minkä
PARTITIVO jota joita mitä mitä
ACCUSATIVO jonka, joka jotka minkä mitkä
INESSIVO jossa joissa missä missä
ELATIVO josta joista mistä mistä
ILLATIVO johon joihin mihin mihin
ADESSIVO jolla joilla millä millä
ABLATIVO jolta joilta miltä miltä
ALLATIVO jolle joille mille mille
ESSIVO jona joina minä minä
TRASLATIVO joksi joiksi miksi miksi

- pronomi indefiniti: joka, jokainen, joku, jompikumpi, jokin, kukin, kukaan, mikään, kumpikaan, eräs, toinen, muu, muutama, kaikki, molemmat

caso qualcuno, qualcuna alcuni, alcune nessuno, nessuna (nessuni, nessune)
NOMINATIVO joku jotkut kukaan ketkään
GENITIVO jonkun joidenkuiden kenenkään keidenkään
PARTITIVO jotakuta joitakuita ketään keitäkään (keitään)
ACCUSATIVO jonkun, joku jotkut - -
INESSIVO jossakussa joissakuissa kenessäkään keissäkään
ELATIVO jostakusta joistakuista kenestäkään keistäkään
ILLATIVO johonkuhun joihinkuihin kehenkään keihinkään
ADESSIVO jollakulla joillakuilla kenelläkään keilläkään
ABLATIVO joltakulta joiltakuilta keneltäkään keiltäkään
ALLATIVO jollekulle joillekuille kenellekään keillekään
ESSIVO jonaluna joinakuina kenenäkään keinäkään
TRASLATIVO joksikuksi joiksikuiksi keneksikään keiksikään